Laadukkaat lahjat markkinoinnin tueksi

Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Edustusliike Timo Aravesi
Pelipuisto 6 K
60100 Seinäjoki
Y-tunnus: 1100683-8
Yhteyshenkilö: Timo Aravesi, 0400 231202, timo@aravesi.com

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen. Henkilötietoja käsitellään velvollisuuksien täyttämiseen, tiedottamiseen ja palveluiden markkinointiin. Rekisterin sisältämät tiedot saadaan suoraan asiakkaalta. Rekisteröidyistä tallennetaan tarvittavat yhteystiedot, joita ovat osoite, puhelinnumero ja sähköpostitiedot, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, sekä rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn väliset viestit. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköinen aineisto säilytetään rekisterin pitäjän tietokoneella asianmukaisesti suojattuna. Rekisterin tiedot on suojattu ulkopuolisilta teknisin ratkaisuin. Tietoihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista viranomaisille voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö osoitetaan rekisterin pitäjälle ylläolevilla yhteystiedoilla, rekisterissä olevan henkilön allekirjoituksella varustettuna dokumenttina.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa. Pyyntö osoitetaan rekisterin pitäjälle yllä olevilla yhteystiedoilla, rekisterissä olevan henkilön allekirjoituksella varustettuna dokumenttina. Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarkoituksellista ja perusteltua.